Kriterier for sygesikringshenvisning

Århusvej 22 A

8500 Grenå

Tlf. 24 20 64 30


www.mariannesander.dk


Du er berettiget til en psykologhenvisning fra lægen, hvis du falder ind under et af følgende kriterier:


 • Røveri-, volds- og voldtægtsofre
 • Trafik- og ulykkesofre
 • Pårørende til alvorligt psykisk syge
 • Personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
 • Pårørende til personer, der er ramt af alvorligt invaliderende sygdom
 • Pårørende ved dødsfald
 • Personer, der har forsøgt selvmord
 • Kvinder, der har fået foretaget abort efter 12. graviditetsuge
 • Personer, der inden det fyldte 18. år, har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
 • Personer med let til moderat depression, der er fyldt 18 år
 • Personer, der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD, der er fyldt 18 år