Kognitiv terapi

Århusvej 22 A

8500 Grenå

Tlf. 24 20 64 30


www.mariannesander.dk

Jeg træffes bedst ml. kl. 12.00 og 13.00.

_____________________________________


KOGNITIV TERAPI


- er den terapiform, som hidtil har bedst dokumentation for effekten af behandlingen i forhold til depression og angst.


Den grundlæggende forklaringsmodel bag terapien er baseret på den tætte forbindelse mellem tanker, følelser og adfærd, som påvirker hinanden gensidigt.


Ved at forandre vore tanker, - fra eksempelvis kritiske til accepterende eller positive tanker, vil vi også påvirke vore følelser og adfærd i mere positiv retning.


Ligeledes vil en ændret adfærd ændre følelser og tanker.