Soul Body Fusion®

Århusvej 22 A

8500 Grenå

Tlf. 24 20 64 30


www.mariannesander.dk

Jeg træffes bedst ml. kl. 12.00 og 13.00.

_____________________________________


SOUL BODY FUSION ®


De færreste af os tænker i det daglige på, at vi er mere end vore kroppe, - at vi også har en sjæl.


Sjælen – denne umålelige, ulogiske størrelse, er blevet sat ud på et sidespor i en verden, hvor der er tendens til, at kun det der kan måles og vejes, har gyldighed.

Men vi har alle en helt unik og smuk sjæl, som imidlertid sjældent er fuldt tilstede i kroppen på grund af livets traumer, smerte, skuffelser og sorg.

Negative tanker og følelser får kroppen til at vibrere med en lavere frekvens end sjælen. Derfor er kroppens og sjælens frekvens sjældent helt i overensstemmelse med hinanden. Vi lever vores liv på halvt blus.


Soul Body Fusion® er en enkel og let anvendelig metode, som bringer sjælen tilbage i kroppen ved at afbalancere energi-frekvenserne imellem sjæl og krop. Metoden genetablerer den afbrudte forbindelse og forener sjæl og krop til én helhed.


Soul Body Fusion® afbalancerer både fysisk, emotionelt, mentalt og åndeligt. Du kan forvente at få bedre kontakt til dig selv, mere energi og overskud. 

Soul Body Fusion® er mere end heling.

Metoden kan åbne døre til en højere bevidsthed og fremme din selvudvikling.


Kort sagt: Soul Body Fusion® gør det lettere at være den unikke person, du er.

Tænk på din sjæl som en kontinuerlig kilde til støtte, viden og omsorg.

Jo mere sjælen er integreret i kroppen, jo lettere bliver det at føle livet som et ”flow”.


Soul Body Fusion® blev præsenteret for verden i 2008 af Jonette Crowley, internationalt anerkendt spirituel lærer og forfatter til ”The Eagle & The Condor”, se mere på www.jonettecrowley.com